Humor
Mandag 15.11
15.11
kl. 20:00
på Josefine Vertshus
15.11
kl. 20:30
på SALT
Tirsdag 16.11
16.11
kl. 19:00
på SALT
16.11
kl. 20:00
på Latter
16.11
kl. 21:00
på SALT
16.11
kl. 21:00
på Latter
Onsdag 17.11
17.11
kl. 18:00
på Latter
17.11
kl. 18:00
på Chat Noir
17.11
kl. 19:00
på Latter
17.11
kl. 20:00
på Det Andre Teatret
17.11
kl. 20:00
på Dattera Til Hagen
17.11
kl. 20:00
på SALT
17.11
kl. 20:30
på SALT
17.11
kl. 21:00
på Latter
Torsdag 18.11
18.11
kl. 18:00
på Youngs
18.11
kl. 18:00
på Latter
18.11
kl. 18:00
på Nieu Scene
18.11
kl. 19:00
på Rockefeller
18.11
kl. 19:00
på Latter
18.11
kl. 20:00
på Latter
18.11
kl. 20:00
på Sennepen Scene
18.11
kl. 20:00
på Josefine Vertshus
18.11
kl. 20:00
på Nieu Scene
18.11
kl. 21:00
på Latter
18.11
kl. 21:00
på Chat Noir
Fredag 19.11
19.11
kl. 17:00
på Latter
19.11
kl. 18:00
på Youngs
19.11
kl. 18:00
på Latter
19.11
kl. 18:00
på Chat Noir
19.11
kl. 19:00
på Latter
19.11
kl. 20:00
på Latter
19.11
kl. 20:00
på Nieu Scene
19.11
kl. 21:00
på Det Andre Teatret
19.11
kl. 21:00
på Latter
19.11
kl. 21:00
på Chat Noir
19.11
kl. 22:00
på Latter
Lørdag 20.11
20.11
kl. 16:00
på Latter
20.11
kl. 17:00
på Nieu Scene
20.11
kl. 17:00
på Latter
20.11
kl. 18:00
på Nieu Scene
20.11
kl. 18:00
på Latter
20.11
kl. 18:00
på Chat Noir
20.11
kl. 19:00
på Latter
20.11
kl. 20:00
på Latter
20.11
kl. 21:00
på Elsker Club
20.11
kl. 21:00
på Latter
20.11
kl. 21:00
på Chat Noir
20.11
kl. 22:00
på Latter
Søndag 21.11
21.11
kl. 17:00
på Latter
21.11
kl. 19:00
på Nieu Scene
Mandag 22.11
22.11
kl. 18:00
på Chat Noir
22.11
kl. 21:00
på Chat Noir
Tirsdag 23.11
23.11
kl. 18:00
på Latter
23.11
kl. 18:00
på Chat Noir
23.11
kl. 18:30
på Sentrum Scene
23.11
kl. 19:00
på SALT
23.11
kl. 20:00
på Latter
23.11
kl. 20:00
på Latter
23.11
kl. 20:30
på SALT
23.11
kl. 21:00
på Chat Noir
Onsdag 24.11
24.11
kl. 18:00
på Latter
24.11
kl. 18:00
på Chat Noir
24.11
kl. 19:00
på Rockefeller
24.11
kl. 19:00
på Latter
24.11
kl. 19:30
på SALT
24.11
kl. 20:00
på Latter
24.11
kl. 20:00
på Dattera Til Hagen
24.11
kl. 20:30
på SALT
24.11
kl. 21:00
på Latter
Torsdag 25.11
25.11
kl. 18:00
på Latter
25.11
kl. 18:00
på Chat Noir
25.11
kl. 19:00
på Latter
25.11
kl. 20:00
på Nieu Scene
25.11
kl. 20:00
på Latter
25.11
kl. 20:00
på Josefine Vertshus
25.11
kl. 21:00
på Latter
25.11
kl. 21:00
på Chat Noir
Fredag 26.11
26.11
kl. 16:00
på Latter
26.11
kl. 18:00
på Nieu Scene
26.11
kl. 18:00
på Latter
26.11
kl. 18:00
på Chat Noir
26.11
kl. 19:00
på Latter
26.11
kl. 20:00
på Latter
26.11
kl. 20:00
på Nieu Scene
26.11
kl. 21:00
på SALT
26.11
kl. 21:00
på Latter
26.11
kl. 21:00
på Chat Noir
26.11
kl. 22:00
på Latter
Lørdag 27.11
27.11
kl. 16:00
på Latter
27.11
kl. 17:00
på Nieu Scene
27.11
kl. 18:00
på Latter
27.11
kl. 18:00
på Chat Noir
27.11
kl. 19:00
på Latter
27.11
kl. 19:30
på SALT
27.11
kl. 20:00
på Latter
27.11
kl. 21:00
på Sennepen Scene
27.11
kl. 21:00
på Latter
27.11
kl. 21:00
på Chat Noir
27.11
kl. 22:00
på Nieu Scene
27.11
kl. 22:00
på Latter
Søndag 28.11
28.11
kl. 19:00
på Nieu Scene
Mandag 29.11
29.11
kl. 20:00
på Josefine Vertshus
Tirsdag 30.11
30.11
kl. 18:30
på Sentrum Scene
30.11
kl. 19:00
på SALT
30.11
kl. 20:00
på Latter
Onsdag 1.12
1.12
kl. 18:00
på Latter
1.12
kl. 18:30
på Christiania Teater
1.12
kl. 19:00
på Latter
1.12
kl. 19:00
på SALT
1.12
kl. 20:00
på Latter
1.12
kl. 20:00
på Dattera Til Hagen
Torsdag 2.12
2.12
kl. 18:00
på Parkteatret Scene
2.12
kl. 18:00
på Latter
2.12
kl. 18:00
på Chat Noir
2.12
kl. 19:00
på Latter
2.12
kl. 19:30
på Det Andre Teatret
2.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
2.12
kl. 20:00
på Latter
2.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
2.12
kl. 20:00
på Josefine Vertshus
2.12
kl. 21:00
på Latter
2.12
kl. 21:00
på Chat Noir
Fredag 3.12
3.12
kl. 16:00
på Latter
3.12
kl. 17:00
på Latter
3.12
kl. 18:00
på Parkteatret Scene
3.12
kl. 18:00
på Latter
3.12
kl. 18:00
på Nieu Scene
3.12
kl. 18:00
på Chat Noir
3.12
kl. 18:30
på Det Andre Teatret
3.12
kl. 19:00
på Latter
3.12
kl. 20:00
på Latter
3.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
3.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
3.12
kl. 20:30
på Det Andre Teatret
3.12
kl. 21:00
på Parkteatret Scene
3.12
kl. 21:00
på Latter
3.12
kl. 21:00
på Chat Noir
3.12
kl. 22:00
på Nieu Scene
3.12
kl. 22:00
på Latter
Lørdag 4.12
4.12
kl. 15:00
på Latter
4.12
kl. 16:00
på Latter
4.12
kl. 17:00
på Latter
4.12
kl. 17:00
på Nieu Scene
4.12
kl. 18:00
på Parkteatret Scene
4.12
kl. 18:00
på Latter
4.12
kl. 18:00
på Chat Noir
4.12
kl. 18:30
på Det Andre Teatret
4.12
kl. 19:00
på Latter
4.12
kl. 20:00
på Latter
4.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
4.12
kl. 20:30
på Det Andre Teatret
4.12
kl. 21:00
på Parkteatret Scene
4.12
kl. 21:00
på Latter
4.12
kl. 21:00
på Sennepen Scene
4.12
kl. 21:00
på Chat Noir
4.12
kl. 22:00
på Latter
4.12
kl. 23:00
på Latter
Mandag 6.12
6.12
kl. 20:00
på Josefine Vertshus
6.12
kl. 20:30
på SALT
Tirsdag 7.12
7.12
kl. 19:00
på SALT
7.12
kl. 19:30
på Chat Noir
7.12
kl. 20:00
på Latter
7.12
kl. 20:30
på SALT
7.12
kl. 21:00
på Latter
Onsdag 8.12
8.12
kl. 18:00
på SALT
8.12
kl. 18:00
på Latter
8.12
kl. 19:00
på Latter
8.12
kl. 19:30
på Chat Noir
8.12
kl. 20:00
på Dattera Til Hagen
8.12
kl. 20:30
på SALT
8.12
kl. 21:00
på Latter
Torsdag 9.12
9.12
kl. 18:00
på Latter
9.12
kl. 19:00
på Latter
9.12
kl. 19:30
på Chat Noir
9.12
kl. 19:30
på Det Andre Teatret
9.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
9.12
kl. 20:00
på Latter
9.12
kl. 20:00
på Josefine Vertshus
9.12
kl. 20:00
på Sennepen Scene
9.12
kl. 21:00
på Nieu Scene
9.12
kl. 21:00
på Latter
Fredag 10.12
10.12
kl. 16:00
på Latter
10.12
kl. 17:00
på Latter
10.12
kl. 18:00
på Nieu Scene
10.12
kl. 18:00
på Latter
10.12
kl. 18:30
på Det Andre Teatret
10.12
kl. 19:00
på Latter
10.12
kl. 19:31
på Chat Noir
10.12
kl. 20:00
på Sennepen Scene
10.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
10.12
kl. 20:00
på Latter
10.12
kl. 20:00
på Nieu Scene
10.12
kl. 20:30
på Det Andre Teatret
10.12
kl. 21:00
på Nieu Scene
10.12
kl. 21:00
på SALT
10.12
kl. 21:00
på Latter
10.12
kl. 22:00
på Latter
10.12
kl. 23:00
på Latter
Lørdag 11.12
11.12
kl. 16:00
på Latter
11.12
kl. 17:00
på Nieu Scene
11.12
kl. 17:00
på Latter
11.12
kl. 18:00
på Latter
11.12
kl. 18:00
på SALT
11.12
kl. 18:30
på Det Andre Teatret
11.12
kl. 19:00
på Latter
11.12
kl. 19:31
på Chat Noir
11.12
kl. 20:00
på Latter
11.12
kl. 20:00
på Sennepen Scene
11.12
kl. 20:30
på Det Andre Teatret
11.12
kl. 21:00
på Nieu Scene
11.12
kl. 21:00
på Latter
11.12
kl. 22:00
på Latter
11.12
kl. 23:00
på Latter
11.12
kl. 23:00
på Nieu Scene
Søndag 12.12
12.12
kl. 17:00
på Latter